Písemná_práce_z_Mat._3._čtvrtl_5._třída

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:118.43 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Pracovní materiál shrnuje učivo matematiky za 3. čtvrtletí 5. ročníku, desetinná čísla, zaokrouhlování, převod jednotek, násobení, dělení. Pracovní list obsahuje řešení.