Pečeme a počítáme

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.3 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku válec. Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 4 aplikační slovní úlohy s tématikou objem válce, pojaté jako příběh o pečení koláčů. Úlohy jsou zajímavé, tematicky propojené a pro jejich správné  vyřešení jsou zapotřebí kromě znalosti základních vzorců pro objem a povrch válce a pro obsah kruhu také znalosti a dovednosti z oblasti procenta, převody jednotek, přímá úměrnost a také logické uvažování. Tematické propojení úloh příběhem je pro žáky zajímavé a zvyšuje atraktivitu pracovního listu a motivaci žáků pro počítání.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, materiál lze tedy využít jak při práci ve třídě, tak pro samostatné opakování a procvičování.