Ověření znalostí – soustavy rovnic

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.36 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Prezentace je určena pro opakovací hodinu tematického celku o řešení soustav lineárních rovnic. Cílem je, aby si žáci (žákyně)ověřili své znalosti z výše uvedeného tematického celku.

Na třetím a čtvrtém snímku jsou uvedeny čtyři soustavy dvou rovnic o dvou neznámých, přičemž na následujících dvou snímcích jsou uvedeny výsledky (kořeny) soustav.

Na snímku sedm je jedna soustava tří rovnic o tří neznámých, přičemž na následujícím snímku je uveden výsledek.

Úlohy jsou přiměřeně obtížné danému oboru SŠ.

V materiálu se nevyskytují chyby odborného matematického charakteru a ani nedostatkygrafického či typografického charakteru.

Soubor není kompatibilní s běžným volně dostupným programem LibreOffice.org Impress a ani s aplikací Google Prezentace. Pro správné zobrazení daného souboru je potřeba aspoň program PowerPoint Mobile bez možnosti úpravy nebo komerční placený program PowerPoint z balíku MS Office.

Materiál je možné použít „tak jak je“ v některé z opakovacích hodin výuky o kvadratických rovnicích.