Ověření znalostí - kvadratické nerovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:463.3 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

V materiálu jsou uvedeny vždy dvě úlohy ve dvou skupinách (A a B) a druhé části je uvedenou autorské řešení.

Úlohy jsou přiměřené a nevybočují z běžných základoškolských a středoškolských osnov.