Otevřené úlohy 2 – rovnice, nerovnice, soustavy rovnic a nerovnic

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.59 MB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je sbírkou úloh v mnoha případech vykopírovaných z různých textů dostupných na internetu.

Úlohy jsou doplněny výsledky, které jsou většinou správné. Výjimku tvoří úlohy: 2e (chybí závorka), 7b (chybný výsledek), 9c (chybná grafika), 12b (chybí výsledky) a 13a (chybí jeden výsledek).

Pomine-li se plagiátorství, může materiál sloužit k procvičování učiva týkajícího se rovnic, nerovnic a jejich soustav.