Osová souměrnost

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:575.49 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě prezentace byl vytvořen jako výuková podpora při probírání látky osová souměrnost. Na prvních stranách prezentace autor nejprve zařazuje osovou souměrnost mezi shodná zobrazení a připomíná, jakou vlastností se shodná zobrazení vyznačují, na několika příkladech pak demonstruje shodné objekty. Animace, kterou autor při demonstraci shodnosti objektů používá není nejšťastněji zvolená, přemístění objektu není dokončeno, vzor a obraz se nepřekrývají  a žák si nemusí uvědomit, že věta, podle které shodnost kontroluje (překryjí se) opravdu platí.

V další části pak autor na dvou příkladech ověřuje, zda žák pochopil jak poznat, zda jsou útvary shodné. Zvolené příklady (čtverec a kruh, pravidelná a velmi zdeformovaná šipka) jsou velmi triviální.

V poslední části prezentace pak autor konečně pracuje s osovou souměrností, kdy na dvou úlohách demonstruje, jak sestrojit obraz bodu a obraz trojúhelníka v osové souměrnosti.

Prezentace je vytvořena v programu MS PowerPoint, při otvírání v jiném programu nemusí být animace a přechody v prezentaci zcela v pořádku.