Osová souměrnost

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:995.33 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list na téma osová souměrnost.

Žáci si ve čtyřech cvičeních prakticky procvičí své znalosti o osové souměrnosti.

Součástí pracovního listu je i příloha, kterou mohou žáci vystříhnout např. v Pracovních činnostech.

Řešení není součástí pracovního listu.