Osmisměrka - kruh

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.19 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál má formu osmisměrky, ve které žáci vyškrtávají pojmy spojené s tematickým celkem kruh, kružnice. Nalezená slova mají pak žáci dosadit do připraveného textu a získat tak zadání úkolů souvisejících s výpočty obvodu či obsahu kruhu.

Materiál je bohužel po formální stránce nevhodný k použití - sken špatné kvality, nečitelný.