Osa úhlu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.8 MB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě prezentace se zaměřuje na popis postupu konstrukce osy úhlu. V první části je nejprve definována osa úhlu (v prvním bodu definice je potřeba přidat slovo shodné), dále je krok za krokem ilustrováno, jak sestrojit osu ostrého úhlu, jednotlivé části konstrukce jsou rozděleny do několika listů, již zkonstruované prvky se ale na dalším listu neúčelně konstruují znovu. U ilustrativního příkladu není vhodně zvoleno umístění bodů A a B na ramenech úhlů (žáci by mohli nabýt dojmu, že pomocné kružnice musí procházet právě těmito body na ramenech). 

Následují tři příklady k procvičení konstrukce osy úhlu o velikosti 90°, 180°a 120° včetně konstrukce a výsledné situace.

Prezentace je poměrně dlouhá, ale obsahově velmi chudá, prezentace pro tento účel názorné ukázky konstrukce není nejlepší volbou, vhodnější by bylo ilustrativní video nebo animace v geonextu nebo geogebře.