Osa a střed úsečky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:141.31 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list na téma osa a střed úsečky.

V pěti cvičeních si žáci procvičí konstrukci osy úsečky, práci s kružítkem a kontrolní měření, a aplikují znalosti o tomto učivu. 

Řešení není součástí tohoto pracovního listu.