Orientovaný úhel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:302.7 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál dle autorky zaměřen na podporu výuky planimetrie „konkrétně goniometrii – orientovaný úhel“.

Prvních pět snímků je věnováno definici orientovaného úhlu a vysvětlení kladné a záporné velikosti orientovaného úhlu. Definice a vysvětlení obsahují chyby (např. úhel není dvojice polopřímek, aj.).

Zbývající část je věnovaná deseti příkladům (včetně autorského řešení) a šesti cvičením bez výsledků.

Materiál není vypracován bez matematických chyb (v teoretické části), ale po opravě jej lze využít při výuce daného tématu na SOŠ či SOU.