Operace s vektory

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:596.74 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál jsem odzkoušel v programech LibreOffice Impress a PowerPoint Mobile, které je možné používat legálně zdarma. Ani jeden z programů materiál nezobrazil bezproblémově.

Microsoft Office PowerPoint, komerční program, ve kterém byl materiál, pravděpodobně, vytvořen, nemám k dispozici a podobně jej nemusí mít ani další uživatelé. Tudíž komplikací je, že materiál není bezproblémově použitelný pro volně dostupný software. Možná by jen stačilo materiál šířit jako ppsx.

 

V materiálu jsou shrnuty informace o vektorovém součtu, o vektorovém rozdílu a o skalárním součinu dvou vektorů, přičemž každá část je doplněna jedním příkladem (ukázkově řešenou úlohu).

 

Na závěr materiálu jsou uvedeny tři úlohy na procvičení, ale není uvedeno autorské řešení a ani výsledky.

 

Materiál může pravděpodobně vhodně doplnit výklad vyučujících, kteří mají k dispozici MS Office.