Operace s desetinnými čísly A

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:124.84 KB
Formát dokumentu:XLSX
Popis:

Materiál má formu dokumentu vytvořeného v tabulkovém procesoru MS Excel a je určen k procvičení látky početní operace s desetinnými čísly. Materiál obsahuje 3 listy se zadáním úloh formou sčítacích pyramid nebo početních smyček, úlohy jsou zaměřené zejména na sčítání desetinných čísel s různým počtem desetinných míst. Početní smyčka pak obsahuje sadu početních úloh s desetinnými čísly, ve které se výsledek jedné úlohy stává činitelem v úloze následující.

Materiál obsahuje správná řešení všech úloh, zadání úloh lze jednoduše editovat (změnit vstupní hodnoty). Řešení úloh se díky formátu materiálu a použitým vzorcům mění podle vstupních hodnot, učitel tedy může jednoduše změnit zadání a přitom mít během okamžiku k dispozici správné řešení.

Autor materiál velmi zdařile a originálně zpracoval oblíbenou formu zadání do interaktivní podoby, díky které si učitel může jednoduše uzpůsobit náročnost zadání dle potřeb třídy.