Operace s celými čísly

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:123.11 KB
Formát dokumentu:XLSX
Popis:

Materiál ve formě dokumentu vytvořeného v tabulkovém procesoru je určen k procvičení látky celá čísla méně tradiční formou. Materiál je řešen jako jednotlivé listy v sešitu MS Excel, na třech listech se zadáním jsou vytvořeny sčítací pyramidy či číselné smyčky, zaměřené na početní operace s celými čísly. Ke všem zadáním jsou pak na jiných listech k dispozici řešení. Vstupy do sčítacích pyramid je možné měnit a pyramidy tak modifikovat, výsledky pracují se vzorci a odkazy na příslušné buňky. Pokročilejší uživatel může zadání modifikovat i na jiný typ pyramid (odčítací, násobkové...).

Velmi hezká a užitečná realizace interaktivních sčítacích pyramid a smyček.