Opakuj si ze 3.třídy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.04 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list se zaměřením na  násobení a dělení v číselném oboru do 100.

Pracovní list je možno využít pro samostatnou práci žáků, jako daltonský pracovní list nebo jako testovací list pro ověřování znalostí žáků.