Opakování znalostí

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:78.99 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení početních operací s přirozenými čísly při přechodu z prvního stupně na druhý. Součástí materiálu je šest sad úloh zaměřených na zaokrouhlování přirozených čísel, početní operace v oboru přirozených čísel, převody jednotek a také dvě slovní úlohy opět zaměřené na procvičování základních početních operací v oboru N.

Předložené úlohy jsou jednoduché, vhodné i pro slabší žáky.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.