Opakování zlomky a desetinná čísla

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:360.46 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pracovní list pro žáky 5. ročníku ZŠ zaměřený na pamětné početní operace zlomků a desetinných čísel. 

Materiál obsahuje 7 cvičení, z toho 3 slovní úlohy, zbylé jsou příklady na početní operace. 

 

Možno použít jako materiál pro daltonskou výuku, samostatnou práci žáků nebo jako testovací listy. 

 

Obsahuje řešení (kromě jedné slovní úlohy).