Opakování zlomky a desetinná čísla

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:360.46 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pracovní list je zaměřen na učivo desetinná čísla a zlomky a jejich sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Řešení: 2.cv. je celé špatně. Cv. 3 obsahuje dva špatné výsledky. Cv 5 neobsahuje žádné řešení.