Opakování z 5. ročníku - daltonský list

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:483.87 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pracovního listu je určen k souhrnnému opakování látky pátého ročníku. Materiál je po formální stránce velmi pěkně zpracován, zadání jsou ve formě obrázku nebo jsou obrázkem doplněna, což zvyšuje atraktivitu materiálu pro žáky. Zadání jsou různorodá a obsahují také nápadité aplikační úlohy blízké světu žáků. 

Materiál obsahuje také autorské kontrolní řešení.