Opakování učiva ZŠ

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:125.95 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k zjištění znalostí studentů z vybraných celků učiva základní školy. Materiál obsahuje celkem osm úloh rozdělených do dvou celků (skupin). Úlohy v obou skupinách jsou stejného charakteru a jsou zaměřeny na úpravu zlomků, vyjádření procentuální části celku, měřítko mapy a úlohy o společné práci. 

Součástí materiálu je správné řešení jednotlivých úloh včetně podrobného postupu řešení. Materiál je nevhodně formálně členěn a mezery mezi stránkami nejsou na vhodných místech. Příčinou může být otvírání materiálu v jiné verzi textového dokumentu, než v jaké byl vytvořen. Před zadáním žákům zkontrolovat formální úpravu dokumentu.