Opakování učiva matematiky 8. ročníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:65.26 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu byl vytvořen jako test zaměřený na opakování látky osmého ročníku. Obsahuje celkem šest různých otevřených úloh. Obsahově je test velmi široký, ve většině škol zřejmě obsahově nebude zcela odpovídat tématickému plánu pro osmý ročník a bude třeba před použitím jeho úlohy upravit. Test obsahuje úlohy z tématických celků lineární rovnice, soustavy rovnic, Pythagorova věta, konstrukce trojúhelníku pomocí výšky a Thaletovy kružnice a obvod a obsah kružnice, kruhu.

Součástí materiálu je kontrolní autorské řešení. Řešení obsahuje chybu v úloze 4 varianta c, kdy je nesprávně umocněno číslo 56 (uveden výsledek 3025, správně je 3136), tím pádem trojúhelník EFG je pravoúhlý.

V úloze číslo 3 je při odmocnění čísla 3355,44 číslo nejprve zaokrouhleno na hodnotu 3400, která je následně odmocněna. Jde o relativně velkou odchylku od správného výsledku, navíc není nikde uvedeno, že pracujeme se zaokrouhleným výsledkem. Zaokrouhlení žáci zřejmě používají kvůli následné práci s tabulkami, nikde v pokynech k testu nicméně není uvedeno, že žáci nemají použít kalkulačku.

Doporučujeme před použitím testu zrevidovat úlohy po obsahové stránce.