Opakování učiva matematiky 7.ročníku - písemná práce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:76.53 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu byl vytvořen jako vstupní test znalostí na začátku osmého ročníku. Test obsahuje celkem 6 úloh, zaměřených na jednoduchou konstrukci trojúhelníka, práci s jednoduchými zlomky, početní operace s celými čísly, slovní úlohy řešitelné trojčlenkou a konstrukce kružnice opsané trojúhelníku. Výběr tématických celků je velmi subjektivní, jako opakování ze sedmého ročníku chybí např. jedna z podstatných pasáží látky sedmého ročníku, tedy procenta, naopak první konstrukční úloha je velmi jednoduchá, většina škol úlohy tohoto typu zařazuje dříve. Materiál nebude z tohoto důvodu použitelný širším okruhem vyučujících. Úlohy použité v materiálu jsou většinou elementární či jednoduché, chybí více aplikačních úloh na využití nabytých znalostí.

Materiál je nevhodně formálně a typograficky zpracován (zejména úlohy s celými čísly, kdy je zaměňováno znaménko mínus někdy s pomlčkou, jindy se spojovníkem.

Součástí materiálu je řešení úloh. V zadání první úlohy je zmiňován úhel alfa, není specifikováno, při kterém vrcholu tento úhel má ležet, tuto skutečnost zjistíme až z řešení. V úloze 3 je nesprávně uveden výsledek 8832, správně má být 9936. V úloze 5 je výsledek poslední podúlohy 64, nikoliv mínus 64.

Bez úprav nedoporučujeme k použití.