Opakování učiva matematiky 6.ročníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:69.18 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu byl autorem vytvořen pro potřeby ověření znalostí žáků ve druhém čtvrtletí šestého ročníku. Test obsahuje celkem pět sad úloh zaměřených na početní operace v oboru desetinných čísel, konstrukce osy úhlu a grafického součtu či rozdílu úhlů, převody stupňů na minuty a opačně, rozklad přirozených čísel na součin prvočinitelů, hledání největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku dvou čísel. Úlohy jsou spíše jednoduššího typu, měli by je zvládnout i slabší žáci.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.