Opakování učiva 4. ročníku R

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:305.39 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list zaměřený na učivo pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení v číselném oboru do 1 000 000. 

Podle anotace má materiál obsahovat dva druhy pracovních listů, ve skutečnosti však obsahuje pouze jeden.

1. cvičení, 1. příklad - chybné řešení.