Opakování učiva 4. Ročníku P

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:211.22 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list, který je možno využít pro samostatnou práci žáků, jako daltonský pracovní list nebo jako testovací list pro ověřování znalostí žáků. Zaměřuje se na učivo sčítání, odčítání, násobení, dělení v číselném oboru přirozených čísel.