Opakování učiva 2.čtvrtletí 8.ročníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:107.36 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu byl autorem vytvořen jako test ověření znalostí žáků ve druhém čtvrtletí osmého ročníku. Test obsahuje celkem čtyři úlohy zaměřené na výpočet stran v pravoúhlém trojúhelníku Pythagorovou větou, obvod a obsah trojúhelníku, obvod a obsah kružnice (kruhu) a dělení desetinných čísel desetinnými.

Součástí materiálu je správné řešení většiny úloh (u úlohy 2 není v řešení zmíněn v úloze požadovaný obvod a obsah trojúhelníka).

Úlohy jsou jednoduššího typu, v řešení jsou některé výsledky zaokrouhleny, protože žáci při výpočtech odmocniny zřejmě počítají pomocí matematických tabulek.

Výběr úloh do testu bude zřejmě potřebné před použitím uzpůsobit aktuálně probírané látce.