Opakování učiva 2.čtvrtletí 6.ročníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:69.14 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu byl autorem vytvořen jako písemná práce ověřující znalosti žáků při přechodu ze 6. do 7. ročníku. Materiál má podobu testu s pěti sadami otevřených úloh, které jsou zaměřeny na jednoduché početní operace v oboru desetinných čísel, konstrukci úhlu dané velikosti, osy úhlu a grafického součtu či rozdílu úhlů, převádění velikostí úhlů z minut na stupně a opačně a z úloh zaměřených na rozklad na součin prvočísel, případně určení společného násobku a dělitele. Náročnost úloh není velká, jde o elementární učivo šesté třídy. V úloze 3, kde má žák rozložit na součin prvočísel jsou některá použitá prvočísla dosti velká, takže slabší žáci mohou strávit větší množství času nad pátráním, zda lze číslo dále rozložit.

Součástí materiálu jsou správná řešení jednotlivých úloh.