Opakování učiva 1. stupně - 6. ročník

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:60.68 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k ověření znalostí žáků z 5. ročníku na začátku ročníku šestého. Obsahuje sadu úloh zaměřených na početní operace v oboru přirozených čísel, převody jednotek délky, výpočet obvodu a obsahu obdélníku, jednoduché konstrukce a aplikační slovní úlohu na odčítání přirozených čísel.

Součástí materiálu je autorské řešení, v řešení je zapotřebí opravit chybu v první úloze (správný výsledek 7373) a doplnit výsledek v úloze 3 (chybí správný výsledek pro obsah obdélníku, který by měl být 1904 mm2). 

Obsahově jde o jednodušší úlohy základní úrovně, které by měl každý žák na konci páté třídy bez problému zvládnout.

Materiál lze využít i jako test znalostí, u každé úlohy je uveden počet bodů, které lze za úlohu získat, součástí materiálu je i souhrnné hodnocení výsledku žáka dle získaného počtu bodů.