Opakování se zlomky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.12 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určený k procvičení a upevnění tematického celku zlomky. Má podobu pracovního listu, obsahujícího netradičně zadané slovní úlohy, zaměřené na práci se zlomky - početní operace, zápis nepravého zlomku jako smíšeného čísla, převrácený zlomek. Úlohy svým charakterem a formou zadání vedou žáky k hlubšímu zamyšlení a volbě správných početních operací. Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, materiál tedy lze využít i k samostatnému procvičování s možností samostatné kontroly výsledků.