Opakování procenta a rovnoběžníky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:475.81 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pracovního listu je určen k opakování dvou různých celků - procenta a rovnoběžníky. Příklady s tématikou procent jsou vhodně zadány jako slovní úlohy z reálného života a vyžadují kromě znalosti vzorců a postupů také vlastní úvahu žáků.

Úlohy na rovnoběžníky jsou zaměřené na výpočty obvodů a obsahů, tyto úlohy jsou jednoduché a vyžadují pouze správné dosazení do vzorců. Materiál dále obsahuje také dvě úlohy konstrukční. Konstrukční úlohy nejsou složité, vyžadují ale znalost správného symbolického zápisu postupu konstrukce. 

Součástí materiálu je vzorové autorské řešení, které ale obsahuje chyby v zápisu postupu konstrukce. Doporučujeme chyby v zápisu konstrukce rovnoběžníku (příklad 3) opravit takto: 2) úhel KLX; velikost úhlu KLX = 30° (bod M teprve konstrukcí vznikne, nelze jej v zápisu použít), 4) M; M ∈ k ∩ →LX (průsečíkem úhlu a kružnice by byla část kružnice, nikoli jeden bod, jak autorka uvádí).