Opakování násobení a sčítání v oboru N 5.r číslo

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:154.07 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pracovní list k opakování učiva násobení a sčítání formou matematických řetězců a trojúhelníků. Bohužel materiál je špatný po grafické stránce. Některé číslice nejsou vidět, některé zasahují přímo do příkladů. Neobsahuje řešení.