Opakování na 3. čtvrtletní práci (daltonský list) - 6. roč.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:513.98 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen k souhrnnému opakování a procvičení učiva před větší písemnou prací. Zaměřuje se na procvičení látky dělitelnost, společný násobek a dělitel, dále na látku úhel, konkrétně velikost úhlu, dvojice úhlů, použití úhloměru pro měření a konstrukce úhlů, sčítání, odčítání a půlení úhlu.

Materiál je pestrý, obsahuje úlohy různého typu (početní úlohy, aplikační slovní úlohy, konstrukční úlohy a je pěkně a srozumitelně zpracován. 

Nejednoznačně se jeví zadání příkladu č. 7, kde není jasné, který ze dvou úhlů v obrázku je úhel označený velikostí 125°  a také který ze dvou úhlů v obrázku je úhel označený písmenem alfa. Před zadáním žákům je potřeba tuto nejasnost doplnit.

Součástí materiálu je i autorské kontrolní řešení.