Opakování matematiky ve 4. čtvrtletí 6. ročníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:70.09 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu byl autorem vytvořen pro účely ověření znalostí žáků na konci šestého ročníku. Má podobu testu s otevřenými úlohami, které jsou zaměřené na konstrukce obrazu n-úhelníku ve středové a osové souměrnosti, obvod a obsah obdélníku, konstrukce kosodélníku a převody jednotek délky a obsahu. Úlohy jsou jednoduché, měl by je zvládnout i slabší žák. Výběr testových úloh vychází z konkrétního tématického plánu ve třídě, pro kterou byl test vytvořen, tato skladba úloh nebude zřejmě vyhovovat širší učitelské veřejnosti (zvláště např. kosodélník má většina škol zařazen do osnov vyššího ročníku). 

Součástí materiálu jsou správná řešení jednotlivých úloh testu i celkové vyhodnocení testu.