Opakování matematiky ve 3. čtvrtletí 9. ročníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:91.82 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k získání zpětné vazby o znalostech žáků ve třetím čtvrtletí devátého ročníku. Má podobu testu s celkem pěti otevřenými úlohami, které se zaměřují na tématické celky lomené výrazy - podmínky řešitelnosti a jejich úprava, lineární rovnice a jejich soustavy, úlohy o pohybu a lineární funkce - předpis, graf, průsečíky s osami.

Úlohy jsou přiměřené náročnosti a odpovídají RVP, pouze učivo lomené výrazy je dle RVP rozšiřujícím učivem. Úloha o pohybu a úloha řešitelná soustavou lineárních rovnic jsou zadány jako nápadité slovní úlohy blízké žákovskému prostředí. 

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh i návrh hodnocení jednotlivých úloh i návrh celkového hodnocení testu. Po obsahové stránce jsou úlohy v testu subjektivním výběrem autora, který zřejmě nebude vyhovovat všem vyučujícím v devátých ročnících, díky zvolenému formátu materiálu je ale možné jednoduše materiál uzpůsobit konkrétním požadavkům vyučujícího.