Opakování matematiky ve 3.čtvrtletí 8.ročníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:65.17 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k ověření výsledků vzdělávání žáků ve třetím čtvrtletí osmého ročníku. Materiál má podobu testu s celkem pěti otevřenými úlohami zaměřenými na učivo: řešení lineárních rovnic, úprava číselných výrazů a výrazů s proměnnou, objem a povrch válce. Výběr tématických celků testu je velmi subjektivní, test byl vytvořen s ohledem na potřeby konkrétní školy. Obsahově volba témat nemusí vyhovovat širšímu okruhu vyučujících a škol. Materiál je ale díky volbě formátu možné upravit dle potřeb uživatele.

Náročnost úloh je spíše nižší, test neobsahuje žádnou slovní ani aplikační úlohu. Po formální stránce by bylo třeba zapracovat zejména na sazbě matematického textu, materiál obsahuje četné typografické chyby, což snižuje jeho čitelnost i atraktivitu pro žáky.

Součástí materiálu je správné řešení úloh. V úloze č. 4. b) by měl být uveden výsledek 16ab^3(a+3b) místo uvedeného 16ab(ab^2 + 3b^3).