Opakování matematiky ve 3. čtvrtletí 7. ročníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:85.74 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k ověření znalostí žáků. Byl vytvořen pro žáky 7. ročníku a obsahově pokrývá látku trojúhelníky - konstrukce trojúhelníků, kružnice opsaná a vepsaná, čtyřúhelníky - druhy čtyřúhelníků, obvod a obsah a látku přímá a nepřímá úměrnost, řešení pomocí trojčlenky.

Materiál má podobu testu, který obsahuje celkem 6 různorodých úloh, jak konstrukčních, tak početních, včetně slovních úloh. Úlohy jsou přiměřené náročnosti, obsahově pokrývají látku stanovenou RVP.

Součástí materiálu je správné řešení jednotlivých úloh i návrh bodování úloh včetně celkového hodnocení testu. Díky použitému formátu lze materiál případně obsahově upravit a uzpůsobit jej konkrétním potřebám vyučujícího, který jej používá.