Opakování matematiky ve 3.čtvrtletí 6.ročníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:68.09 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k získání zpětné vazby o znalostech žáků ve třetím čtvrtletí šestého ročníku. Má podobu testu obsahujícího celkem pět otevřených úloh zaměřených na tématické celky úhel - konstrukce úhlů pomocí úhloměru, grafický součet a rozdíl úhlů, počítání se stupni a minutami, jednoduché konstrukce trojúhelníka podle vět sss, usu nebo sus, obvod a obsah rovnoběžníku, osová souměrnost.

Úlohy jsou přiměřené náročnosti, obsahově odpovídají RVP. Součástí materiálu je správné řešení všech úloh, návrh hodnocení jednotlivých úloh i návrh celkového hodnocení testu. Správné řešení a hodnocení úloh je nevhodně zařazeno přímo do testu, hned za text každé úlohy. Před použitím materiálu bude nutné řešení z textu vyjmout.

Výběr úloh do testu je subjektivní volbou autora, některé tématické okruhy mohou mít školy zařazeny do jiných ročníků. Vzhledem k použitému formátu lze test jednoduše uzpůsobit konkrétním požadavkům vyučujícího.

Materiál obsahuje drobné formální nedostatky (sazba znaku minut a jiné typografické chyby), ty ale nebrání správnému porozumění textu.