Opakování matematiky v 4. čtvrtletí 8. ročníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:70.09 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k ověření znalostí žáků na konci osmého ročníku. Materiál má formu testu, který obsahuje celkem 10 úloh zaměřených na řešení lineárních rovnic, výpočet procent a úroků a práci s číselnými výrazy. Vybrané úlohy jsou spíše jednoduššího charakteru, úlohy 3 a 4 jsou bez použití kalkulátoru náročnější na numerické výpočty.

Úlohy vybrané do testu jsou subjektivní volbou autora, která vychází z potřeb konkrétní školy a třídy. Některé úlohy (úlohy na výpočet procent) má většina škol ve svých ŠVP zařazeny již do sedmého ročníku, využití materiálu širší učitelskou veřejností bude touto skutečností limitováno.

Materiál obsahuje drobné typografické chyby nebránící správnému porozumění zadání úloh. Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.