Opakování matematiky v 4. čtvrtletí 8. ročníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:70.09 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k otestování znalostí žáků z celků procenta, rovnice a číselné výrazy. Skladba materiálu je velmi různorodá, tři úlohy jsou zaměřeny na procenta, jedna na procvičování lineárních rovnic a jedna na procvičení jednoduchých celočíselných výrazů. Zadání jsou jednoduchá, mají formu početního zadání kombinovaného se slovními úlohami. Materiál je dle autora určen pro žáky osmého ročníku (konec roku), většina škol však úlohy na procenta i takto jednoduché výrazy řeší již v dřívějších ročnících. 

Součástí materiálu je správné autorské řešení včetně bodového hodnocení a návrhu celkového hodnocení. Celkové hodnocení je velmi mírné (zvláště hodnocení stupněm 3), doporučujeme jej upravit.