Opakování matematiky v 4. čtvrtletí 7. ročníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:69.68 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je dle autora určen k ověření znalostí žáků na konci sedmého ročníku. Materiál obsahuje celkem pět úloh zaměřených na čtyřúhelníky, konkrétně obsah obdélníku, obvod a obsah lichoběžníku, dále na konstrukci kosodélníku, povrch kvádru a také na využití trojčlenky ve slovních úlohách o pohybu. Skladba úloh je specifická, před použitím materiálu doporučujeme si jej upravit. Součástí materiálu je správné autorské řešení.

Popis materiálu není konzistentní. Dle anotace autora je materiál určen pro žáky devátého ročníku, v jiné části materiálu jej autor prezentuje jako opakování pro sedmý ročník.