Opakování matematiky v 2. čtvrtletí 9. ročníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:85.49 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k ověření znalostí žáků z tématických celků podobnost a lomené výrazy. Materiál má podobu testu, obsahujícího celkem 10 úloh zaměřených na určení koeficientu podobnosti, změnu rozměrů dle koeficientu podobnosti, určování podmínek řešitelnosti lomených výrazů a úpravu lomených výrazů. 

Součástí materiálu jsou řešení úloh. Materiál obsahuje chyby v jejich řešení. V úloze 5a) je společným jmenovatelem 20x, čitatel výsledného zlomku je 13 + 5x. V úloze 5b) je správný výsledek -11/6 (a-b), ostatní úlohy jsou vyřešeny správně. 

Před použitím doporučujeme opravit chyby v řešení.