Opakování matematiky v 1. čtvrtletí 9.ročníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:80.31 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k ověření znalostí žáků z tématického celku podobnost a okrajově z celků úprava výrazů s proměnnou a povrch a objem kužele. Má podobu testu, který obsahuje celkem 6 různorodých úloh zaměřených na rozpoznání podobných trojúhelníků a zjištění koeficientu podobnosti, změnu délek stran trojúhelníku dle koeficientu podobnosti, úpravu výrazů s proměnnou podle vzorců, výpočet povrchu a objemu rotačního kužele a rozdělení úsečky v daném poměru.

Součástí materiálu jsou řešení jednotlivých úloh. V úloze 3 je nesprávně uveden výsledek b´= 22,2 cm (má být 22,5 cm). V úloze 5 je jako řešení úlohy prezentováno početní řešení (délky jednotlivých dílů úsečky). Preferováno by mělo být jednoznačně grafické řešení úlohy s ohledem na přesnost a možnou chybu výsledku danou různou velikostí tisku testu.

Volba tématicky různých úloh do testu vychází z konkrétních potřeb třídy a školy a zřejmě nebude bez předchozí úpravy využitelná širokým okruhem vyučujících.