Opakování geometrie P

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:441.97 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pracovní list s učivem geometrie. Obsahuje čtyři různé úlohy - polohy přímek, rýsování, bod, pravý úhel. 

 

U zadání druhého úkolu je špatné názvosloví. U přímek je jejich označení napsané tak, že její název protíná.