Opakování a prohloubení učiva ze 4. ročníku - I.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:185.4 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál obsahuje cvičení na číselné řady a písemné sčítání v číselném oboru do 1 000 000. Lze jej použít jako pracovní listy, k domácí přípravě nebo jako práci navíc.