Opakování 1.čtvrtletí 7.ročníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:66.22 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu byl vytvořen jako test znalostí za první čtvrtletí sedmého ročníku. Test obsahuje celkem 5 otevřených úloh zaměřených na porovnávání desetinných čísel (včetně záporných), zobrazení desetinného čísla na číselné ose, převádění desetinných čísel na zlomky a opačně, nepravý zlomek a smíšená čísla, rozšiřování a krácení zlomků a také jednoduché početní operace s celými čísly. Úlohy jsou jednoduššího charakteru.

Výběr úloh do testu byl autorem vytvořen pro konkrétní použití v jeho třídě, tato skladba úloh zřejmě nebude bez úpravy vyhovovat široké učitelské veřejnosti.

V sazbě některých úloh se vyskytují typografické chyby (zejména v úloze zaměřené na počítání s celými čísly).

Součástí materiálu je správné řešení všech předložených úloh.