Odmocniny

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:185.34 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k ověření znalostí studentů z celku odmocniny. Materiál obsahuje celkem šest úloh rozdělených do dvou skupin. Všechny úlohy jsou zaměřeny na výpočet druhé odmocniny z daného čísla, početní operace s odmocninami, úpravy číselných výrazů obsahujících odmocniny. Materiál lze použít k samostatnému procvičování, případně jako test.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.

Materiál obsahuje drobné nedostatky ve formální úpravě (nevhodné členění textu). Může být způsobeno změnou formátování v jiné verzi MS Word než v jaké byl materiál vytvořen.