Odčítání des.čísel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:270.67 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení látky sčítání a odčítání desetinných čísel. Má podobu pracovního listu se čtyřmi sadami nápaditých úloh, které netradiční formou procvičují tyto operace. V první sadě úloh žáci vybírají z nabídky správný výsledek, ve druhé sadě úloh vybírají z předložených čísel největší a nejmenší desetinné číslo a následně počítají jejich rozdíl, ve třetí sadě doplňují chybějící desetinné číslo v zapsané rovnosti, čtvrtá sada úloh pak kombinuje početní operace sčítání a odčítání, kdy žáci z nabídky vybírají vždy dva zápisy s různými početními operacemi, které dávají stejný výsledek.

Charakter úloh je originální, úlohy jsou svojí náročností přiměřené cílové skupině, šikovní žáci zvládnou většinu úloh vypočítat zpaměti, slabší žáci si pomohou písemným sčítáním či odčítáním.

Materiál obsahuje drobné typografické chyby, které nebrání správnému porozumění (mezery, zápis operace odčítání).

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.