Odchylka přímky a roviny

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:896.51 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Prezentace by měla sloužit jako podpora výkladu nového učiva i jako materiál k samostudiu tématu odchylka přímky a roviny.

Práce se skládá z jednoho úvodního snímku, který obsahuje co se rozumí odchylkou přímky a roviny. Na zbývajících sedmnácti snímcích jsou zadání a řešení čtyř příkladů, přičemž jsou zaměřeny na odchylku přímky a roviny zadaných na krychli na pravidelném čtyřstěnu a na odchylku přímky a roviny zadané pomocí pravidelného šestibokého jehlanu.

Řešení všech úloh jsou vhodně popsaná, i když občas by mohla být podrobnější. Úlohy jsou navíc doplněny přehlednými obrázky.

Materiál hodnotím pozitivně a je možné jej použít na podporu výuky na SŠ.