Odchylka dvou rovin

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.11 MB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Prezentace by měla sloužit jako podpora výkladu nového učiva i jako materiál k samostudiu tématu odchylka dvou rovin.

Práce se skládá z jednoho úvodního snímku, který popisuje co se rozumí odchylkou dvou rovin. Na zbývajících patnácti snímcích jsou zadání a řešení tří příkladů, přičemž jsou příklady zaměřeny na odchylku dvou rovin zadaných na krychli, na pravidelném šestibokém jehlanu a na pravidelném čtyřstěnu.

Řešení všech úloh jsou vhodně popsaná, i když občas by mohla být podrobnější. Úlohy jsou navíc doplněny přehlednými obrázky.

Materiál hodnotím pozitivně a je možné jej použít na podporu výuky na SŠ.