Odchylka dvou přímek

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:903.68 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Prezentace by měla sloužit jako podpora výkladu nového učiva i jako materiál k samostudiu tématu odchylka dvou přímek.

Práce se skládá z jednoho úvodního snímku, který obsahuje co se rozumí odchylkou dvou různoběžných, mimoběžných či rovnoběžných přímek. Na zbývajících třiceti snímcích jsou zadání a řešení tří (resp. čtyř) příkladů, přičemž jsou zaměřeny na odchylku dvou přímek zadaných na krychli a na odchylky dvou přímek zadaných pomocí pravidelného jehlanu jehož stěny jsou rovnostranné trojúhelníky.

Řešení všech úloh jsou vhodně popsaná, i když občas by mohla být podrobnější. Úlohy jsou navíc doplněny přehlednými obrázky.

Materiál hodnotím pozitivně a je možné jej použít na podporu výuky na SŠ.